สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กฎกติกามรรยาทของเวปไซต์

กฎกติกาและมรรยาทข้อบังคับเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา

1.ห้ามเสนอภาพ,ข้อความ หรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ พาดพิง สถาบัน ชาติ, ศาสนา, สถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์

2.ห้ามเสนอภาพ หรือข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใด ๆ

3.ห้ามเสนอภาพ หรือข้อความอันเกี่ยวกับการพนัน ยาเสพติด อบายมุขใดๆ หรือเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยไม่ใช่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ กรณีการตัดสินว่าเรื่องใดๆเป็นประโยชน์หรือไม่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ดูแลเวปไซต์เราเป็นหลัก

4.ห้ามเสนอภาพ,ข้อความ หรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของเราจะยอมรับได้

5.ใช้ข้อความที่สุภาพ เพื่อเป็นการแสดงความจริงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

6.ไม่ใช้เว็บไซท์แห่งนี้ เสนอข้อความซึ่งเป็นการใส่ร้ายผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่บุคคลหรือนิติบุคคลสาธารณะ อันข้อความเหล่านั้น แหล่งข้อมูลที่อ้างอิงที่ชัดเจน

7.เปิดใจให้กว้าง ยินดีรับฟังและเคารพในเสรีภาพของการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น

8.การเสนอความเห็นต่อกระทู้ใดๆ พึงระลึกเสมอว่า มีผู้อ่านที่แตกต่างกันทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ และวุฒิภาวะ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อความ

9.ห้ามนำเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น เบอร์เพจ หรือหมายเลขโทรศัพท์  หรือข้อความอันเป็นการใส่ร้ายผู้อื่น

10.ตรวจดูว่ามีกระทู้ที่มีเนื้อหาในทางเดียวกับที่กำลังจะตั้งกระทู้ เพื่อจะได้ไม่เป็นการซ้ำซ้อนกัน

11.สมาชิกและผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติผิด กฏ กติกา พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดนั้นด้วยตัวเอง และข้อความหรือข้อมูลที่เสนอดังกล่าว อาจนำมาซึ่งการเปิดเผยที่มาและรายละเอียด ที่อยู่ของผู้ที่โพสต์   คำไม่สุภาพ หรือปฏิบัติผิด  กฏ กติกา มารยาท  และหรือ ข้อความของท่าน อาจถูกลบ หรือ บล๊อก ได้โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิด สิทธิ์ส่วนบุคคล

12.เพื่อเป็นการใช้เนื้อที่ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสูงสุด จึงจำเป็นต้องสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือ กระทู้ หรือ ความเห็น หรือ รูปภาพ นอกเหนือจากข้อปฎิบัติข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งหรืออธิบายเหตุผลใดๆ ให้ท่านทราบ

13.กรุณา Post ข้อมูลข่าวสาร ให้ตรงกับหัวข้อ เมนู หรือหัวข้อที่กำหนดไว้ มิเช่นนั้น ข้อมูลของท่านอาจถูกลบทิ้งได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

14.กระทู้ที่มีผู้แจ้งความให้ลบ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์พิจารณาก่อนดำเนินการ และถือว่าการตัดสินของทีมงานเป็นอันสิ้นสุด

15.งดกระทู้ที่มีเจตนาในเชิงการค้า

16.พึงตระหนักอยู่เสมอว่า การเสนอคำถามหรือความเห็นต่อสังคม ควรจะมีความรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ได้เสนอไป เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานอันดีต่อสังคมอินเตอร์เนตสืบไ

กรณีที่ท่านได้เข้าใช้เวปไซต์เราถือว่าได้ยอมรับและเข้าใจกติกาข้างต้นแล้ว

Tags : กฎกติกามรรยาทของเวปไซต์

view